En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi

En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi

En etkin ve verimli kullanım; bir taşınmazın yasal izne tabi, fiziken mümkün, finansal açıdan gerçekleştirilebilir, makul biçimde olası ve en yüksek değer ile sonuçlanan kullanım tespiti olarak tanımlanır.

  • Kullanım makul ve olası bir kullanım mıdır?
  • Kullanım yasal mı veya kullanım için yasal hak alabilme olasılığı var mı?
  • Mülk fiziksel olarak kullanıma uygun mu veya uygun hale getirilebilir mi?
  • Önerilen kullanım finansal yönden gerçekleştirilebilir mi?
  • Bu olasılıkları sağlayan kullanım şekilleri arasında seçilen en verimli ve en iyi kullanım, arazinin gerçekten en iyi kullanımı mıdır?

Bu koşullar göz önüne alındığında, En verimli ve en iyi kullanım değeri analizi’ ni; mantıklı olarak olası ve yeterli seviyede desteklenen alternatif kullanımlar arasında;

  • Yasal olarak izin verilen,
  • Fiziki olarak olanaklı,
  • Finansal açıdan uygulanabilir,
  • Maksimum düzeyde kullanım olarak tanımlanabilir.
  • En yüksek ve en iyi kullanım makul bir yakın gelecek için hesaplanmalıdır. Uzun vadeli ve spekülatif yaklaşımlar en yüksek ve en iyi kullanım değeri kavramının dışında kalmak durumundadır.

Ülkemiz koşullarında en iyi proje en yüksek getiriyi sağlayan veya teknik olarak en mükemmel sonuçları sağlayan seçenek olmanın yanı sıra yasal mevzuatın gereklerini de yerine getirebilecek özellikleri taşımalıdır.

× Bizimle İletişime Geçin