Yabancıya Satış için Değerleme Raporu

Yabancıya Satış için Değerleme Raporu

Yabancıya Gayrimenkul Satışı ve Ekspertiz Raporu Zorunluluğu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayımlanan 15.02.2019 tarih 2019/1 sayılı genelge ile yabancı uyruklu gerçek kişilerin gayrimenkul alım ve satım edinimlerinde, taşınmazın piyasa değerini gösterir değerleme raporu, bir diğer deyişle ekspertiz raporu aranılması zorunluluğu getirilmiştir.

Yayımlanan genelgeye göre, 04.03.2019 tarihi itibariyle yabancı uyruklu kişilerin gerek alıcı gerek satıcı olarak taraf oldukları tüm satış işlemlerinin tamamlanabilmesi için;

Değerleme standartlarına uygun olarak hazırlanan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yetkilendirilen değerleme kuruluşlarınca onaylanan taşınmaz değerleme raporu / ekspertiz raporu hazırlanması gerekmektedir.

Taşınmaz edinim başvurusu sırasında sunulan ekspertiz raporları, düzenlendiği tarihten itibaren 3 aylık süre içerisinde başvurulmak kaydıyla işlem tamamlanıncaya kadar geçerliliğini koruyacaktır.

× Bizimle İletişime Geçin