Kentsel Dönüşüm Değerleme

Kentsel Dönüşüm Değerleme

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunda yer alan tanıma göre kentsel dönüşüm, riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin tespitine, hak sahibi olacaklarla yapılacak anlaşmaya ve yapılacak yardımlara, yeniden yapılacak yapılara ve 6306 sayılı Kanun kapsamındaki diğer uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu kanun Türkiye sınırları içerisindeki her bölgeyi kapsayan faydalı ömrünü tamamlamış, yıkılma riski taşıyan binaların devletin sağladığı geri dönüşüm kredisi, kira desteği, harç ve vergi masraflarında indirim yada muafiyet durumlarından yararlanarak kent ve köylerin yeniden yapılaşmasını hedefleyen bir dönüşüm çalışmasıdır. Riskli yapı sayısını minimuma düşürmenin yanında kentsel dönüşümle kaçak yapılaşmaya engel olma, afetlere karşı dayanıksız yada riskli bölgeye konumlandırılmış yapıların sayısı minimuma indirerek yaşanabilecek mal ve can kaybını asgari düzeye indirilmesi amaçlanmaktadır. Kentsel dönüşümde temel amaç kaliteli yaşam alanları oluşturmaktır.

× Bizimle İletişime Geçin