Makine, Cihaz ve Teçhizat Değerleme Hizmetleri

Makine, Cihaz ve Teçhizat Değerleme Hizmetleri

Gayrimenkul dışındaki varlıkların, Makine ve Ekipmanların değerlemesi faaliyeti, SPK tarafından yayımlanmış tebliğin 2. Maddesine göre,

“2) Seri: VIII, No: 35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme faaliyeti ile yetkilendirilen gayrimenkul değerleme kuruluşları.” Tarafınca yerine getirilmektedir.

Makine Değerleme çalışmasında, makine ve ekipmanların; teknolojik durumları, ekonomik ve faydalı kullanım ömürleri, fiziki/teknolojik ve fonksiyonel yıpranmaları, üretim tarihi, menşei, markası, modeli, periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığı, servis ve yedek parça tedarik durumu, yeni ve 2.el bedeli, piyasada tercih edilebilirliği, sektörel durumu, taşınabilirliği gibi değer etken faktörlerin analizleri yapılmaktadır.

× Bizimle İletişime Geçin