Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ne İş Yapar?

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ne İş Yapar?

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ne İş Yapar?

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gayrimenkul projeleri geliştirmek danışmanlık yapmak,
b) Banka ve finans kurumlarınca krediye teminat olarak alınacak gayrimenkullerin değer tespitlerini yapmak,
c) İdari ve adli yargı işlemlerinde rayiç bedel tespiti yapmak,
d) Banka kredilerinden doğan ipoteklerin paraya çevrilme aşamasında, bankalarca satın alınabilecek gayrimenkullerin değer tespitlerini yapmak,
e) Bayilik teminatlarında ve sermaye artırımlarında gayrimenkullerin değer tespitini yapmak,
f) Şirketlerin ortaklık kurma ve ayrılma dönemlerinde mevcut gayrimenkullerin değerleme işlemlerini yapmak,
g) Kamu, özel sektör, finans kurumları kaynaklı ihtiyaçlarda, kredilere değerleme, sitasyon raporu , kredi hakediş raporları tanzim etmek,
h) Değerleme yapmak amacıyla Tapu Sicil Müdürlüklerinde gayrimenkullerin dosyalarını incelemek,
i) İlgili resmi kurum ve kuruluşlardan belge temin etmek suretiyle ekspertiz ve değerleme raporlarının uluslararası standartlarda hazırlanmasını sağlamak,
j) Ekspertiz ve değerleme raporlarının gizlilik esası ile arşivlenmesini ve belirli sürelerde güncellenmesini sağlamak,
k) Sermaye piyasasında işlem gören firmaların aktiflerinde bulunan taşınmazların değerlemesini yapmak,
l) Uluslararası muhasebe standartlarına uygun olan sabit kıymetlerin değerlemesini yapmak,
m) Öğrenilen bilgileri ve mesleki sırları üçüncü kişilere ifşa etmemek,
n) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

× Bizimle İletişime Geçin